reede, 11. september 2020

Kõik on uus septembrikuus

Tere, mu armsad sõbrad!

Septembri teine (kooli)nädal saab kohe-kohe läbi ja võib juba öelda, et päris uus see kõik enam ei olegi 😉. Ma töötan jätkuvalt Kammeri Koolis käsitöö ja kodunduse õpetajana ning olen Tartu Ülikoolis haridusinnovatsiooni eriala 2.kursuse magistrant.

Täna, 11.septembril avaldati Huvitava Kooli blogis ARTIKKEL minu mõtetest ümberpööratud klassiruumi õppemeetodi kohta. Toon selles artiklis mõned näpunäited, kuidas võiks klassi ümberpööramist alustada. Mul on väga hea meel, et ülikooliõpingute käigus (just magistriõppes) saan esile tõsta ka oma bakalureusetööd, kus ma uurisin käsitööõpetajate käest, kas ja kuidas nad kasutavad ümberpööratud klassiruumi õppemeetodit (ingl.k. flipped classroom). 

Minu bakalaureusetöös tõid õpetajad näiteid, kuidas nad on ümberpööratud klassiruumi õppemeetodit oma tundides kasutatud. Näiteks tunnitegevuste läbiviimisel on uut õppematerjali ise loodud ja on kasutatud teiste poolt juba loodud õppematerjale. Õpilaste poole pealt nimetati positiivsena õpilaste koostöist õppimist, iseseisvuse ja loovuse arengut ning õpilaste motiveeritust. Ankeedile vastanud õpetajad tõid suure takistava tegurina välja halba internetiühendust ning õpilaste kas harjumatust või oskamatust iseseisvalt töötada. Aga just iseseisvuse ja ajajuhtimise oskust ongi praegusel ajal kõige olulisem õpetada.

Nüüd, enne uut kooliaastat, oleme siiski paremas seisus, kui 2019. aastal, mil ma oma bakalaureustööd kirjutasin. Tehnoloogia seisukohalt oleme paremas seisus kui enne koroonaviiruse tulekut. Ma siiralt loodan, et nüüdseks on enamusel õpilastest kodus vähemalt üks töötav arvuti, mida saab koolitööks ja videotundideks kasutada. 
Sellel sügisel oleme kindlasti paremas seisus koostöö osas, sest kevadine viiruselaine tõi õpetajad kokku ja mulle tundub, et õpetajatevaheline koostöö pole iialgi nii hea olnud.
Sotsiaalmeedias loodud gruppides (Koduõpe tehnoloogia abil ja Kodune distantsõpe) jagati oma loodud õppematerjale, kogemusi, nõuandeid, häid nippe ja soovitati õppetööks sobivaid veebikeskkondasid. Kevadise distantsõppe ajal andsid mõned koolid õppeülesandeid nädala kaupa. Seega oli õpilasel võimalus valida, kas õppida ja esitada oma tööd ära ühe päevaga või hajutada need ühtlaselt nädala peale ära. Ehk siis olla iseseisev ja juhtida oma ajakasutust ise.

Miks ma seda kirjutan? 
Et valmis olla uueks õppeaastaks ja juhuks, kui koroonaviiruse teine laine peaks meid uuesti kodukontoritesse sundima. Kevadisel distantsõppe perioodil tuli õppimine ja õpetamine kolida arvutitesse ja nutiseadmetesse peaaegu üleöö- kogu õppetöö andmine ning juhendamine käis täielikult üle veebi. 
Nii kontaktõppes kui ka distantsõppes on üheks võimaluseks ja õppijakeskseks lähenemisviisiks ümberpööratud klassiruumi õppemeetodi kasutamine.
Minu bakalaureusetöös anonüümsele ankeedile vastanud õpetajatest 2/3 kas kasutasid või olid kasutanud ümberpööratud klassiruumi õppemeetodit ehk siis see pole käsitööõpetajate jaoks midagi uut. 

Kui me õpilastelt ootame koostööd, iseseisvust, aja- ning ennastjuhtivust, 
siis nüüd saavad õpetajad olla uhked eeskujud 😊
Head klassiruumi ümberpööramist!


P.S. Kes soovib lugeda rohkem ümberpööratud klassiruumi õppemeetodi kohta, siis minu bakalaureusetöö leiab täismahus sellelt lehelt 😊


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar